7

september

Eindbalans zomerseizoen Reddingsbrigade: 8.590 acties, 282 reddingen, 11 doden

door Auto // in Nieuws

Reddingsbrigade Nederland heeft vandaag de eindbalans opgemaakt van het zomerseizoen 2015. In totaal zijn de reddingsbrigades deze zomer 8.590 keer in actie gekomen. In 282 gevallen hadden mensen zonder ingrijpen van de vrijwilligers van de Reddingsbrigade deze zomer waarschijnlijk niet overleefd. Er waren 11 dodelijke ongevallen te betreuren als gevolg van een zwemrecreatie ongeval.

In enkele gevallen is in verband met privacywetgeving de afloop van een hulpverlening niet bekend nadat een slachtoffer aan de ambulancedienst is overgedragen. Het is daarom mogelijk dat er in werkelijkheid nog meer dodelijke slachtoffers te betreuren zijn.  Ook wordt door diverse instanties die niet zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland een uiteenlopende registratie gehanteerd. Reddingsbrigade Nederland pleit al jaren voor een eenduidige registratie van waterongevallen. Daarmee is een betere analyse van de oorzaken van ongevallen mogelijk en kan nog beter preventiebeleid worden ontwikkeld om ongelukken te helpen voorkomen. 

Reddingsbrigade Nederland vreest dat het aantal ernstige en zelfs dodelijke ongevallen de komende jaren niet zal afnemen, als er niet meer aandacht komt voor preventie in de vorm van (school)zwemonderwijs, voorlichting over risico’™s van water en de veiligheid op zwemlocaties, waaronder gekwalificeerd toezicht.

Veel badgasten werden verrast doordat ze in een (mui)stroming terecht kwamen en niet wisten wat ze moesten doen, waardoor hulp van de Reddingsbrigade noodzakelijk was. Ook de afnemende zwemvaardigheid blijft in toenemende mate een bron van ongevallen. Steeds meer kinderen halen minder diploma’™s en doen minder zwemconditie op, waardoor de kans op een ongeval toeneemt. Reddingsbrigade Nederland heeft de preventie van waterongevallen als speerpunt van haar beleid en zal zich blijven inzetten om Nederland veilig van haar water te laten genieten.

De Reddingsbrigade is haar 5.000 vrijwillige lifeguards langs de kust en bij recreatiegebieden en waterevenementen erg dankbaar voor hun inzet. Zij hebben ook deze zomer weer belangeloos hun leven willen wagen voor dat van een ander. Op veel plaatsen blijft de reddingsbrigade overigens nog paraat of inzetbaar bij alarmering en evenementen.

De 8.590 hulpverleningen van de Reddingsbrigade in de afgelopen zomer nader gespecificeerd:

–          260 keer hulp aan zwemmers in de problemen;

–          358 keer hulp aan opvarenden (waarvan 174 keer hulp aan kitesurfers);

–          737 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;

–          6.859 keer werd er eerste hulp verleend; 

–          343 keer assistentie aan overige hulpdiensten;

–          33 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 282 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.

Voor tips van de Reddingsbrigade om veilig van het water te genieten kijk op www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/   

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}