5

oktober

De nieuwe brevettenlijn

door Auto // in Nieuws

Begonnen in de nieuwe brevettenlijn, maar alles is nog niet helemaal duidelijk?

Lees snel verder en ontdek allerlei informatie…

Opleidingslijn Zwemmend Redden

Met ingang van 19 augustus 2011 is de LRB overgestapt naar een nieuwe opleidingslijn.

Reden hiervoor was dat de bestaande / oude brevettenlijn van Reddingsbrigade Nederland verouderd is en na 1 september 2012 niet meer geëxamineerd kan worden.

De nieuwe opleidingslijn van de LRB bestaat uit de nieuwe brevettenlijn van Reddingsbrigade Nederland, de (bestaande) overlevingsdiploma van de Dolfijn serie en drie nieuwe LRB reddingscertificaten. 

De nieuwe brevettenlijn van Reddingsbrigade Nederland is onder te verdelen in drie niveaus, namelijk:

 • Junior Redder;
 • Zwemmend Redder;
 • Life Saver.

In onderstaand schema is de LRB opleidingslijn uitgezet.

Brevet / diploma: Examentijd:
Junior Redder 3 December
Junior Redder 4 Juni
Dolfijn Brons December
Zwemmend Redder 1 Juni
Dolfijn Zilver December
Zwemmend Redder 2 Juni
Dolfijn Goud December
Zwemmend Redder 3 Juni
Dolfijn Diamand December
Zwemmend Redder 4 Juni
LRB reddingscertificaat 1 December
Life Saver 1 Juni
LRB reddingscertificaat 2 December
Life Saver 2 Juni
LRB reddingscertificaat 3 December
Life Saver 3 Juni

Voor de LRB leden die bezig zijn met het behalen van brevetten en diploma’s is er een overgangsregeling gemaakt. 

Hieronder van alle brevetten, diploma’s en certificaten een korte toelichting:

Junior Redder

Binnen de brevettenlijn van Junior Redder zijn er 4 brevetten, deze lijn is erop gericht op zelfredzaamheid (JR 1 en JR 2) en het uitvoeren van een droge redding (JR3 en 4):

 • Junior Redder 1: JR 1 sluit aan op het NRZ diploma B. Het vergroot de zelfredzaamheid en het verbeteren van de zwemslagen.  JR1 is verder gericht om de verschillende instroom van kinderen op een instapniveau te krijgen.
 • Junior Redder 2: JR 2 is het verder ontwikkelen van de punten bij JR 1 en het zelf mondeling kunnen inschakelen van hulp.
 • Junior Redder 3: Bij JR 3 wordt begonnen met het leren van het uitvoeren van een droge redding met behulp van een hulpmiddel zoals touw, tuinslang en/of kledingstuk. Verder wordt er ervaring opgedaan met een drijfhulpmiddel voor eigen veiligheid zoals een reddingsvest.
 • Junior Redder 4: Hierbij wordt het uitvoeren van een droge redding uitgebreid met het gebruik van een reddingsmiddel zoals een reddingsklos.

De JR 1 en 2 worden niet gegeven bij de LRB, echter is het wel mogelijk om deze te behalen bij de LRB. Dit doordat de LRB zelf lessen elementair (Zwem ABC) aanbied en de kinderen zo op een hoger niveau kan laten instromen.

Zwemmend Redder

ZR is het volgende niveau na Junior Redder. Hierbij wordt opgeleid tot een zwemmende redder!

Er wordt op dit niveau ingegaan op verschillende technieken van een drenkeling benaderen, bevrijden  en vervoeren. Maar ook wordt er geleerd omgaan met bijzondere drenkelingen zoals een bewusteloze drenkeling. Verder komen er ook zoekpatronen aan bod. 

 • Zwemmend Redder 1: Bij ZR 1 wordt er geleerd hoe je een drenkeling kan benaderen en vervoeren (een natte redding uitvoeren). 
 • Zwemmend Redder 2: Bij ZR 2 wordt verder ingegaan op het veilig uitvoeren van een natte redding. O.a. wordt geleerd het samenwerken van twee redders bij een natte redding d.m.v. het gebruik van het reddingstuigje met reddingslijn. Daarnaast worden de bevrijdings- en vervoersgrepen verder ontwikkeld. 
 • Zwemmend Redder 3: Hierbij wordt kennis gemaakt met het uitvoeren van zoekpatronen onder water en wordt het uitvoeren van een natte redding complexer. 
 • Zwemmend Redder 4: Bij ZR 4 moet een volledige natte redding goed uitgevoerd worden. Dit kan zowel met een hulpmiddel als met een reddingsmiddel zijn. Verder wordt er kennis gemaakt met zoekpatronen in niet zichtbaar water door dit uit te voeren met een geblindeerde duikbril.

Life Saver

Bij het niveau Life Saver wordt eerst opgeleid tot volledig Life Saver. Verder is dit niveau de voorbereiding om te gaan helpen bij bewakingen en toezicht van recreanten.

Bij de Life Saver komt naast praktijk gedeelte ook een stukje theorie. 

 • Life Saver 1: Bij LS 1 wordt verder gewerkt aan een goede conditie van een Life Saver. Verder worden diverse aspecten verzwaard zoals het uitvoeren van een natte en een droge redding, het uitvoeren van zoekpatronen en het opduiken van een drenkeling.

Bij het theorie gedeelte wordt een basis gelegd zoals hoe alarmeer je de juist hulpdiensten en waar moet je verder aandenken, wat zijn de gevaren van buitenwateren en wordt er ingegaan op nazorg bij een redding.

 • Life Saver 2: Bij LS 2 wordt verder opgeleid tot een zelfstandige Life Saver. Hierbij ligt de nadruk op het goed uitvoeren van een heel reddingsproces (inzicht ongeval, alarmering, redding, gevaren en nazorg). Daarnaast is samenwerking met een andere redder ook belangrijk met o.a. de nadruk op veiligheid. 
 • Life Saver 3: Dit laatste brevet wordt opgeleid tot Life Saver. O.a. wordt er sterk verder gewerkt aan de conditie en het juist uitvoeren van reddingen.  Bij LS3 worden alle aspecten (technieken en fysieke conditie) op het internationale niveau gebracht. Hiermee kan de kandidaat makkelijk doorstromen naar de Life Guard lijn of instructeur opleiding. Daarnaast is de kandidaat voorbereid om mee te werken bij toezicht en bewakingsactiviteiten van een reddingsbrigade.

Dolfijn serie

De dolfijn serie bestaat uit vier diploma’s:

 • Dolfijn Brons;
 • Dolfijn Zilver;
 • Dolfijn Goud;
 • Dolfijn Diamant.

De gehele Dolfijn serie is gericht op zelfredzaamheid in het water. Bij de Dolfijn serie wordt geleerd hoe je voor je zelf kan zorgen als je ongewild te water raakt. De zwaarte van het diploma neemt van Brons naar Diamant toe. O.a. wordt geleerd het drijven op kledingstukken en op laarzen. Maar ook het zwemmen met een geblindeerde bril op en het uitvoeren van de enkele vervoersgrepen om een mede zwemmer in veiligheid te brengen.

LRB reddingscertificaten

De LRB reddingscertificaten zijn ingevoerd door de LRB  ter voorbereiding op de Life Saver brevetten.

De eisen liggen net onder het LS brevet wat volgt. LRB reddingscertificaat 3 is gericht op meer speciale opdrachten uitvoeren in het water  en op een leuke manier afsluiten van de bijna volledige opleidingslijn Zwemmend Redden.

 

Vervolg na opleidingslijn Zwemmend Redden

Na het behalen van de LS 3 is het mogelijk bij de LRB om over te stappen naar de waterhulpverleningslijn of instructeursopleiding.

Bij de waterhulpverleningslijn wordt er opgeleid tot Life Guard waarin diverse richtingen mogelijk zijn zoals pool, open water en beach. Binnen elke richting zijn Life Guards diploma’s te behalen maar ook specialisaties zoals schipper en reddingsbrigadechauffeur mogelijk is. De gehele waterhulpverleningslijn is gericht op de operationele taken van een reddingsbrigade zoals toezicht en hulpverleningen op en rond het water. Meer info volgt later op de site.

Ook is het mogelijk te starten met de instructeursopleiding. Hierbij wordt je opgeleid tot zweminstucteur elementair en zwemmend redden. Meer info hierover is op te vragen bij de Commissie Opleidingen. Hiervoor kunt u contact opnemen via het contactformulier op de site of door te mailen naar cop@lrb.nu

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}