7

november

Contributie 2013

door Auto // in Nieuws

Beste leden, ouders/verzorgers,

Wegens de stijgende kosten van de zwembadhuur, contributieafdracht aan Reddingsbrigade Nederland en stijgende diplomakosten is het voor ons onvermijdelijk om ook de contributies van de Leidse ReddingsBrigade en Stichting Vrienden van de Leidse ReddingsBrigade hierop aan te passen.

De contributiebedragen per 1 januari 2013:
(lidmaatschap is per halfjaar, per lid)

Zwemles (zwem ABC) € 76,50* p.h.j.
Lidmaatschap LRB (geen leeftijdgrens) € 51.00* p.h.j.
Lidmaatschap niet-zwemmend lid/kaderleden € 24,00*/** p.j.
Eenmalig inschrijfgeld € 7,50
Toegang tot het zwembad niet-leden tijdens familiezwemmen € 2,50
Herhaling EHBO voor LRB leden € 12,50 p.j.
Borg lidmaatschapskaart € 0,00
Vervanging lidmaatschapskaart na verlies/diefstal € 10,00

*: Bij betaling per automatische incasso ontvangt u een betalingskorting van € 2,00 per lid per halfjaar.
Betaalt u nog niet per automatische incasso vraag dan het formulier hiervoor bij onze baliemedewerkers.

**: Contributiebedrag per jaar en dient in één keer betaald te worden.

Contante betaling van het lidmaatschap aan de balie van het zwembad (voor bestaande leden per lid) € 5,00
Versturen van een acceptgirokaart na weigering of onterechte stornering van de incasso € 5,00
Aanmaningskosten bij tweede herinnering € 12,00

Opzegprocedure:
Het lidmaatschap loopt per halfjaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester uiterlijk een maand voor de automatische verlenging, dus voor 1 juni en voor 1 december van het lopende jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie bij voortijdige opzegging.

Bij de balie in de zwembaden zijn speciale formulieren aanwezig om, indien nodig, uw lidmaatschap op te zeggen. U krijgt direct een kopie mee van uw opzegging.

De penningmeester

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}