8

november

Contributie

door Auto // in Nieuws

Beste leden en ouders/verzorgers,

Wegens stijgende kosten heeft het bestuur moeten besluiten de contributie en de lesgelden met ingang van 1 januari 2011 te verhogen.

De contributie en lesgelden bedragen per 1 januari 2011 (Lidmaatschap is per jaar, per lid):

Zwemles (zwem ABC)€ 143,00
Lidmaatschap LRB (geen leeftijdgrens)€ 90,00
Lidmaatschap niet-zwemmend lid/kaderleden€ 21,00
Eenmalig inschrijfgeld€ 7,50
Toegang tot het zwembad niet-leden tijdens familiezwemmen€ 2,50
Herhaling EHBO voor LRB leden€ 10,00

Per 1 april zijn we helaas genoodzaakt de volgende extra kosten in rekening te brengen bij leden die geen incasso hebben afgegeven of waarvan de incasso opdracht wordt gestorneerd.

Contante betaling van het lidmaatschap aan de balie van het zwembad (voor bestaande leden per lid)€ 5,00
Versturen van een acceptgirokaart, per lid, per acceptgirokaart€ 2,00
Versturen van een acceptgirokaart na weigering of onterechte stornering€ 5,00
Aanmaningskosten bij tweede herinnering€ 12,00

De contributie en lesgelden via de automatische incasso worden 2 x per jaar geïnd (januari en juli). De herhalingslessen EHBO dienen vooraf te worden betaald. Vanaf heden zullen de kosten van de EHBO lessen tegelijk met de contributie worden geïnd.

Hierbij wil ik u nogmaals wijzen op de opzegprocedure:

Het lidmaatschap loopt per halfjaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester uiterlijk een maand voor de automatische verlenging, dus voor 1 juni en voor 1 december van het lopende jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie bij voortijdige opzegging.

Bij de balie in de zwembaden zijn speciale formulieren aanwezig om, indien nodig, uw lidmaatschap op te zeggen. U krijgt direct een kopie mee van uw opzegging.

De penningmeester

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}