5

mei

Bevrijdingsgrepen nieuwe stijl deel 2

door Auto // in Nieuws

In de nieuwe lijn met Zwemmend Redder en Life Saver wordt er geleerd hoe je jezelf kunt bevrijden als je vast gepakt wordt. Een kleine verandering hierin is dat er nu geredeneerd wordt vanuit 3 fasen. Deze 3 fasen hebben we in de vorige Hurksprong besproken. Maar toch nog even kort op een rijtje:

Fase 1. Je benaderd de drenkeling defensief, hierdoor voorkom je dat je vast gepakt wordt.

Fase 2. Je voert een snelle bevrijding uit op het moment dat wordt vast gegrepen maar de drenkeling heeft je nog niet vast met klem. Je kunt dus makkelijk los komen door je armen los te trekken (dubbele polsgreep) of armen weg te slaan (voorwaartse en achterwaartse omklemming).

Fase 3. De uitvoer van de daadwerkelijke bevrijdingsgreep. Dit zijn de dubbele polsgreep (van onderen op de pols vast gepakt), voorwaartse omklemming en achtwaartse omklemming. Deze dient uitgevoerd te worden op het moment dat de drenkeling de redder daadwerkelijk vast gepakt heeft en de redder als het ware klem zit.

Vorige Hurksprong hebben we het defensief benaderen en de tweede en derde fase van de dubbele polsgreep behandeld. Deze keer behandelen we de voorwaartse- en achterwaartse omklemming.

Bron: Waterhulpverlening, Verlenen van hulp bij een incident. Reddingsbrigade Nederland, november 2011.

Voorwaartse omklemming

Wanneer:  op het moment dat de drenkeling je vanaf de voorzijde of, als je zwemt, vanaf de onderzijde vastpakt met twee armen om je lichaam.

Hoe kom je vrij:

Fase 2: Probeer weg te duiken en de armen weg te slaan. Je pakt hier zo mogelijk onder de schouders vast en je duwt jezelf naar beneden of duikt onder de armen van de drenkeling weg.

Fase 3:

1.       Pak de drenkeling zo stevig en zo ver mogelijk met je hand om zijn middel op de rug vast. Is de drenkeling gekleed dan kan je hem aan de kleren op de rug vastpakken. Zo geef je de drenkeling weinig tot geen ruimte.

2.       Sla nu je andere arm over de arm van de drenkeling een en leg je hand dwars op de mond en tegen de neus van de drenkeling. Duw met de zijkant van je pink tegen zijn neusbeentje. De mond en neus zijn op deze manier afgesloten; hierdoor krijgt de drenkeling geen lucht meer.

3.       Duw vervolgens de drenkeling zover mogelijk van je vandaan. Je maakt zo de afstand tussen jezelf en de drenkeling groter en de ontstane ruimte gebruik je om weg te duiken naar beneden en jezelf te bevrijden.

4.       Tegelijkertijd trek je met de arm die op de rug van de drenkeling ligt de drenkeling met de rug naar je toe.

5.       Van hem op met je andere arm (de arm waarvan de hand de neus en mond afsloot) in de vorm van een haak.

6.       Direct daarna pak je de drenkeling in een passende vervoersgreep.

Achterwaartse omklemming

Wanneer:  op het moment dat de drenkeling je van achteren met beide armen vastpakt.

Hoe kom je vrij:

Fase 2: Probeer weg te duiken en de armen weg te slaan. Werk de armen van de drenkeling omhoog en pak eventueel de ellebogen vast om naar beneden weg te kunnen duiken. Trek hierbij je schouders op. Hierdoor kan de drenkeling niet dicht bij je hals komen.

Fase 3:

1.       Duw je kin naar beneden op je borst, zodat de drenkeling je keel niet meer kan dichtknijpen. Ja haalt diep adem.

2.       Pak met beide handen de onderliggende arm van de drenkeling vast (we gaan er hier vanuit dat de rechterarm van de drenkeling onder ligt). Met de linkerhand omklem je de pols van de drenkeling. Met de rechterhand pak je de elleboog van de drenkeling vast.  Draai je hoofd naar link (dit is met je neus naar de vingers van de onderste hand van de drenkeling).

3.       Trek nu gelijktijdig je linkerarm naar beneden en duw met je rechterarm de arm van de drenkeling over je achterhoofd omhoog.

4.       Je zet de beweging met de rechterarm door, zodat je achter de drenkeling komt te liggen.

5.       Laat nu de elleboog van de drenkeling los. Pak de vrijgekomen hand de rechterpols van de drenkeling vast. Pak vervolgens de drenkeling over naar een passende vervoersgreep.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}