26

maart

Algemene Leden Vergadering 2023

door Pieter Naber // in Nieuws

Hierbij nodigen wij je graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 17 april in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden. Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering is om 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2023;
 4. Mededelingen Bestuur
 5. Jaarverslagen
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Communicatie;
  • Jaarverslag Facilitair;
  • Jaarverslag Activiteiten;
  • Jaarverslag Secretariaat;
  • Jaarverslag Waterhulpverlening;
  • Jaarverslag Zwemopleidingen en Wedstrijden;
 6. Financieel:
  • Verslag Kascontrole Commissie en advies
  • Stichting Zwemschool Leiden
   • Financieel jaarverslag 2022 (verzoek om goedkeuring)
   • Balans
   • Begroting 2023
  • Leidse Reddingsbrigade
   • Financieel jaarverslag 2022 (verzoek om goedkeuring)
   • Balans
   • Begroting 2023
 7. Bestuursverkiezing
  • Aftredend zijn:
   • Thessa de Keizer
   • Tessa Jonk
  • Aftredend en verkiesbaar zijn:
   • Rense Wisse (Algemeen Bestuurslid);
  • Verkiesbaar zijn:
   • Anne-Marie Meijer (Algemeen Bestuurslid);
   • Vacature (Algemeen Bestuurslid);
   • Vacature (Voorzitter);
 8. Benoeming Kascontrole Commissie;
 9. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 10. Rondvraag;
 11. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 12. Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn digitaal verkrijgbaar onderaan dit bericht.

Als je de stukken op papier wilt, als je je wilt afmelden of als je iemand anders wilt machtigen, neem dan contact op met de secretaris via info@leidserb.nl. Gebruik voor volmachten het volmachtformulier onderaan deze pagina en dien deze ten minste 48 uur van tevoren in.

Het bestuur verzoekt je om eventuele vragen die betrekking hebben op de financiële stukken ten minste 48 uur voor de jaarvergadering kenbaar te maken bij de penningmeester via penningmeester@leidserb.nl.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing en andere voorstellen dienen uiterlijk maandag 3 april 2023 bij het bestuur binnen te zijn via bestuur@leidserb.nl.

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}