30

maart

Algemene Leden Vergadering (ALV) / Coronavirus

door Pieter Naber // in Nieuws

Beste leden, 
 
De landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen, maar zijn noodzakelijk.

Het coronavirus heeft veel impact op ons als vereniging. Zo zijn alle activiteiten die we met elkaar uitvoeren afgelast: lesavonden, EHBO, Waterhulpverleningsevenementen, klusdagen en de gewone verenigingsavonden.

En daarbij is het nog onduidelijk wat de nabije toekomst ons gaat bieden. De Leidse Reddingsbrigade leeft mee met iedereen: mensen die ziek zijn geworden of iemand kennen die het virus heeft opgelopen. Maar wil jullie vooral ook bedanken voor de steunbetuigingen die we in deze moeilijke tijd gehad hebben.

Via deze mail willen we jullie informeren over de volgende punten:

  • Algemene Ledenvergadering;
  • Impact coronavirus contributie.

Algemene Ledenvergadering

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 april kan door de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen helaas niet plaatsvinden.

Uit ons onderzoek blijft dat het onwenselijk is om de ALV op een alternatieve wijze, waarbij we via online vergaderfaciliteiten, te laten plaatsvinden. Dit heeft ons doen besluiten om onze ALV op een nog nader te bepalen datum na 1 juni a.s. te houden. Alhoewel dit eigenlijk strijdig is met onze statuten rekenen we erop dat onze leden daar begrip voor zullen hebben. Hierbij proberen we een moment te vinden voordat de zomervakantie begint, maar we zullen serieus rekening moeten houden met het over de zomervakantie heen tillen van de ALV. We zullen de nieuwe datum zes weken van tevoren aankondigen, zodat hopelijk iedereen aanwezig kan zijn

Ook is de impact van het coronavirus op de begroting zoals in het ALV-boekje staat nog niet duidelijk. Daarom zullen we tijdens het delen van de nieuwe datum voor de ALV een aangepaste begroting delen.

Impact coronavirus contributie

Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Leiden om de financiële impact van het sluiten van de sportaccommodaties in kaart te brengen. Daarnaast wordt er onderzocht wat de impact is van een tegemoetkoming op de contributie voor de tweede helft van 2020, om de gemiste lesavonden te compenseren. Wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben zullen we dit met jullie delen.

Samen redden we het beter!

We vertrouwen erop dat dat onze leden er in deze onwerkelijke tijd voor elkaar én voor alle anderen die onze hulp en aandacht kunnen gebruiken zullen zijn.
 
Veel sterkte iedereen, en hopelijk zien we elkaar weer snel!

Met vriendelijke groet,
Marieke, Tessa, Thessa, Rense, Michel, Joris en Jeffrey

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}