Diploma eisen

NRZ zwemdiploma’s

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind.

De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.


Dolfijn serie zwemdiploma’s

De Dolfijn serie is ontworpen voor een noodsituatie, zoals bij het ongewild in het water raken bij bijvoorbeeld het om- of lekslaan van een boot, van een surfplank afvallen en kwijtraken etc.

Bij de afstandproeven mogen de kandidaten zich niet van de kant, of op enigerlei andere wijze, afzetten.


Junior Redder zwembrevetten

Bij het brevet junior redder 1 ligt de nadruk op de zelfredding,. Zwemslagtechniek en watervreesvrij zijn hierbij belangrijke elementen.

Bij het brevet junior redder 2 ligt de nadruk op de zelfredding en verbetering van de zwemslagtechniek. Verder wordt gewerkt aan het mondeling hulp inschakelen.

Het brevet junior redder 3 ligt de nadruk op de droge redding met hulpmiddelen. Verder worden de zwemslagen en bijbehorende coördinatie verbetert.

Het brevet junior redder 4 ligt de nadruk op de droge redding met reddingsmiddelen. Verder worden de zwemslagen en bijbehorende coördinatie vervolmaakt.


Zwemmend Redder zwemdiploma’s

Bij het diploma zwemmend redder 1 ligt de nadruk op de voorbereiding op een natte redding van een rustig meewerkende drenkeling. Doel vaardigheden is communiceren over uit te voeren handelingen, inzicht krijgen over toestand drenkeling & omgaan met reddingsmiddelen de rescue tube. De beoogde subvaardigheden (belangrijkste meetpunten) zijn het redden van een drenkeling d.m.v. te water gaan benaderen en bevrijden, zwemtechniek coördinatie en uithoudingsvermogen.

Bij het diploma zwemmend redder 2 ligt de nadruk op de voorbereiding op een natte redding van een rustig meewerkende drenkeling. Doel vaardigheden is communiceren over uit te voeren handelingen, inzicht krijgen over toestand drenkeling, omgaan met bevrijdings- en vervoersgrepen & redding met twee personen. De beoogde subvaardigheden (belangrijkste meetpunten) zijn het redden van een drenkeling d.m.v. te water gaan benaderen en bevrijden, communiceren & zwemtechniek coördinatie en uithoudingsvermogen.

Bij het diploma zwemmend redder 3 ligt de nadruk op een onrustige drenkeling en voorbereiden op redden in buitenwater (zichtbaarheid en kramp). Doel vaardigheden is inzicht en handelen naar omstandigheden. De beoogde subvaardigheden (belangrijkste meetpunten) zijn het veilig zoeken en communiceren bij aangelijnde redder & omgaan met een onrustige drenkeling.

Bij het diplma zwemmend redder 4 ligt de nadruk op een onrustige drenkeling en voorbereiden op redden in buitenwater. Doel vaardigheden is inzicht en handelen naar omstandigheden. De beoogde subvaardigheden (belangrijkste meetpunten) zijn het veilig zoeken en communiceren bij aangelijnde redder, omgaan met een onrustige drenkeling & juiste attitude en veiligheidsbesef.


Life Saver zwemdiploma’s

Bij het diploma Life Saver 1 ligt de nadruk op samen werken tijdens een ongeval. Doel vaardigheden zijn tonen van initiatief, let op veiligheid & nazorg. De beoogde subvaardigheden (belangrijkste meetpunten) zijn aansturing krijgen bij ongeval, conditie & erkenning international ILS Junior Life Saver (12 jaar en ouder).

Bij het diploma Life Saver 2 ligt de nadruk op het verantwoording nemen over het eigen handelen en het samen werken tijdens een ongeval. Doelvaardigheden zijn tonen van initiatief, let op veiligheid & juiste communicatie. De beoogde subvaardigheden (belangrijkste meetpunten) zijn aansturing krijgen en samenwerken bij een ongeval, conditie & erkenning international ILS Junior Life Saver (12 jaar en ouder).

Bij het diploma Life Saver 3 ligt de nadruk op het verantwoording nemen over het eigen handelen en het samen werken tijdens een ongeval, alsmede inzicht en hulp bij een georganiseerde hulpverlenning. Doelvaardigheden zijn tonen van initiatief, let op veiligheid, conditie & juiste communicatie. De beoogde subvaardigheden (belangrijkste meetpunten) zijn Juiste manier van inzet bij bewakingen, samenwerken & erkenning international ILS Junior Life Saver (16 jaar en ouder).