Contributie 2024

De contributiebedragen voor 2024

ZwemABC in samenwerking met Zwemschool Leiden

 • ZwemABC € 225,- per jaar.
  Facturatie in januari en september.
 • ZwemABC inschrijfgeld: € 5,-.
  Eenmalig.

Leidse Reddingsbrigade

 • Lidmaatschap reddingsbrigade: € 150,- per jaar.
  Facturatie in januari en september.
 • LRB Inschrijfgeld: € 5,-.
  Eenmalig.
 • Lidmaatschap niet-zwemmend lid: € 36,- per jaar.
  Facturatie in januari.**
 • Lidmaatschap buddy van de brigade: € 20,- per jaar.
  Facturatie in januari.**
 • Lidmaatschap kaderleden: € 35,- per jaar.
  Facturatie in januari.**
 • EHBO herhaling lessen: € 25,- per jaar.
  Facturatie in januari.**

Overige tarieven

 • Toegang tot het zwembad niet-leden tijdens familiezwemmen: € 5,00.
 • Vervanging lidmaatschapskaart na verlies of diefstal: € 10,-.
 • Aanmaningskosten bij 2de herinnering € 12,-.

**: Contributiebedrag per jaar en dient in één keer betaald te worden.

Examentarieven

 • ZwemABC NRZ A, B en C: Inbegrepen in de contributie
 • Reddingsbrigade – Junior Redder, Zwemmend Redder, Life Saver): € 7,50
 • Reddingsbrigade – overige PvB: worden voorafgaand aan de opleiding gecommuniceerd

Altijd een overzicht van jouw facturen?
Check het makkelijk in ons leerlingen volg systeem Membro.
Maak een account in of log in.


Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per half jaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren bij de penningmeester uiterlijk een maand voor de automatische verlenging, dus voor 1 juni en voor 1 december lopend jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie bij voortijdige opzegging.

Bij de balie van het zwembad zijn formulieren aanwezig om het lidmaatschap op te zeggen.

Bij twijfel van het behalen van een diploma / brevet kan er een verzoek worden ingediend (in achtneming van het opzegtermijn) om bij het behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap op te zeggen. Bij het niet behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap te verlengen. Hierbij hoeft niet opnieuw eenmalig inschrijfgeld te worden betaald. Meer info bij de balie van het zwembad en / of de penningmeester.