Contributie 2023

De contributiebedragen voor 2023 zijn:

 • NRZ Zwem-ABC via Zwemschool Leiden: € 200,- per jaar. Facturatie in januari en september.*
 • Lidmaatschap reddingsbrigade: € 135,- per jaar. Facturatie in januari en september.*
 • Lidmaatschap niet-zwemmend lid: € 35,- per jaar. Facturatie in januari.*/**
 • Lidmaatschap buddy van de brigade: € 20,- per jaar. Facturatie in januari.*/**
 • Lidmaatschap kaderleden: € 35,- per jaar. Facturatie in januari.*/**
 • Eenmalig inschrijfgeld: € 5,-.
 • Toegang tot het zwembad niet-leden tijdens familiezwemmen: € 2,50.
 • EM-opleiding: N.t.b..
 • EHBO opleiding: N.t.b..
 • EHBO herhaling lessen: € 24,- per jaar. Facturatie in januari.*/**
 • Vervanging lidmaatschapskaart na verlies of diefstal: € 10,-.
 • Aanmaningskosten bij 2de herinnering € 12,-.

*: Bij betaling per automatische incasso ontvangt u een betalingskorting van € 2,- per lid per factuurperiode. Betaalt u nog niet per automatische incasso vraag dan het formulier hiervoor bij onze baliemedewerkers. Deze korting vervalt na weigering of onterechte stornering van de incasso.

**: Contributiebedrag per jaar en dient in één keer betaald te worden.

De examenkosten voor 2023 zijn:

 • NRZ A, B en C (ZwemABC): € 5,-
 • Reddingszwemmen (Junior Redder, Zwemmend Redder, Life Saver): € 7,50

Altijd een overzicht van jouw facturen?
Check het makkelijk in ons leerlingen volg systeem Membro.
Maak een account in of log in.


Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per half jaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren bij de penningmeester uiterlijk een maand voor de automatische verlenging, dus voor 1 juni en voor 1 december lopend jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie bij voortijdige opzegging.

Bij de balie van het zwembad zijn formulieren aanwezig om het lidmaatschap op te zeggen.

Bij twijfel van het behalen van een diploma / brevet kan er een verzoek worden ingediend (in achtneming van het opzegtermijn) om bij het behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap op te zeggen. Bij het niet behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap te verlengen. Hierbij hoeft niet opnieuw eenmalig inschrijfgeld te worden betaald. Meer info bij de balie van het zwembad en / of de penningmeester.