De contributiebedragen voor 2018 zijn:

 • NRZ Zwem-ABC via Zwemschool Leiden: € 81,00 p.h.j. *
 • Lidmaatschap reddingsbrigade: € 55,50 p.h.j. *
 • Korting i.v.m overstap van NRZ Zwem-ABC naar de reddingsbrigade: € -25,50
 • Lidmaatschap niet-zwemmend lid: € 27,50 p.j. */**
 • Lidmaatschap kaderleden: € 24,00 p.j. */**
 • Eenmalig inschrijfgeld: € 7,50
 • Toegang tot het zwembad niet-leden tijdens familiezwemmen: € 2,50
 • Herhaling EHBO voor reddingsbrigade leden: € 20,- p.j.
 • Borg lidmaatschapskaart: € 0,00
 • Vervanging lidmaatschapskaart na verlies of diefstal: € 10,00

*: Bij betaling per automatische incasso ontvangt u een betalingskorting van € 2,00 per lid per halfjaar. Betaalt u nog niet per automatische incasso vraag dan het formulier hiervoor bij onze baliemedewerkers.

**: Contributiebedrag per jaar en dient in één keer betaald te worden.

De examenkosten voor 2018 zijn:

 • NRZ (ZwemABC): € 7,50
 • Reddingszwemmen (Junior Redder, Zwemmend Redder, Life Saver): € 7,50
  Overlevingszwemmen (Zwaardvis, Dolfijn, LRB certificaten): € 7,50

De overige kosten voor 2018 zijn:

 • Contante betaling van het lidmaatschap aan de balie van het zwembad (voor bestaande leden per lid): € 5,00
 • Versturen van een factuur na weigering of onterechte stornering van de incasso: € 5,00
 • Aanmaningskosten bij tweede herinnering: € 12,00

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per half jaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren bij de penningmeester uiterlijk een maand voor de automatische verlenging, dus voor 1 juni en voor 1 december lopend jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie bij voortijdige opzegging.

Bij de balie van het zwembad zijn formulieren aanwezig om het lidmaatschap op te zeggen.

Bij twijfel van het behalen van een diploma / brevet kan er een verzoek worden ingediend (in achtneming van het opzegtermijn) om bij het behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap op te zeggen. Bij het niet behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap te verlengen. Hierbij hoeft niet opnieuw eenmalig inschrijfgeld te worden betaald. Meer info bij de balie van het zwembad en / of de penningmeester.