EHaD Weekend in Rosmalen

Langzaam druppelde het wedstrijdteam van de Leidse ReddingsBrigade binnen, om daarna in de auto's te stappen, en vervolgens in Rosmalen hun tenten te kunnen neer zetten. Nadat iedereen er was, stapte we in de auto's die al klaar stonden, om dus te vertrekken naar Rosmalen, om mee te doen aan Lees verder…

Jubileum nieuws…

5 juli was het zover de Leidse Reddingsbrigade bestond 85 jaar. Dit hebben we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. ‘s Middags om 4 uur zou de receptie beginnen maar voordat de receptie kon beginnen moest er natuurlijk nog het een en ander gedaan worden. Vrijdag voor de receptie is Lees verder…

Verslag Algemene Ledenvergadering

Aanwezig waren 35 leden van de LRB, waaronder 7 bestuursleden. In de opening kenmerkte de voorzitter 2002 als een hectisch jaar, niet alleen buiten, maar ook binnen de LRB. Het uitvallen van Cees van Velzen door ziekte heeft gezorgd voor veel extra werk bij verschillende bestuursleden. Er is in 2002 Lees verder…