ANBI gegevens

Algemene Gegevens

Naam:
Leidse Reddingsbrigade, ofwel de Leidse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen

RSIN:
803698732

Beschrijving van de doelstelling:
De Leidse Reddingsbrigade probeert het aantal verdrinkingen zo veel mogelijk tegen te gaan door het geven van verschillende (zwem) opleidingen en door het bewaken op de Kaag en bij evenementen. Tevens huisvest en bemand de Leidse Reddingsbrigade een van de Nationale Rampenvloot (NRV)-Eenheden. Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Continuering van de huidige activiteiten;
  • Het opleiden van nieuwe reddens en eerste hulpverleners;
  • Het gevens van zwemlessen in Leiden;
  • Het opleiden van kaderleden voor de bij 2 en 3 genoemde activiteiten;
  • Waterrampenbestrijdingsteam oprichten en inzetgereed houden tbv Reddingsbrigade Nederland & Nationale Rampenvloot;
  • Opzetten EHAD wedstrijdteam;
  • Groei mbt de zwemmers;
  • Het werven en behouden van nieuwe en toekomstige leden, vrijwilligers en hulpverleners.

Adressen

Postadres:
Leidse Reddingsbrigade
Postbus 599
2300 AN Leiden

Bezoekadres:
Clubhuis ‘De Klos’
Van Beuningenlaan tegenover 24
2334 CC Leiden
Telefoonnummer: 071 – 515 66 72
De openingstijden van ons clubhuis zijn vrijdag van 21.00 – 23:00.

Het bestuur
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Marieke van Vegten
Penningmeester: Jeffrey Veldt
2de voorzitter: Michel Boom
Algemeen lid: Tessa Jonk
Algemeen lid: Thessa de Keizer
Algemeen lid: Rense Wisse
Algemeen lid: Joris Sneyer

Het bestuur is te bereiken op bestuur@leidserb.nl, overige contactgegevens zijn te vinden op https://leidserb.nl.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten, zowel vanuit het bestuur, commissies, als vanuit de werkgroepen worden door vrijwilligers uitgevoerd en zij ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Kosten welke ten behoeven van de vereniging worden gemaakt mogen gedeclareerd worden.

Financiele verantwoording & actueel verslag activiteiten

Voor de financiƫle verantwoording en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u graag naar onze jaarverslagen.

Jaarverslagen: