Algemene Leden Vergadering 2021

Aankondiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op 20 september 2021 in Clubhuis “De Klos”.

Corona Maatregelen

Let op! Wil je fysiek aanwezig zijn bij de Algemene Leden Vergadering, meld je dan voor 13 september, 12:00 uur aan door een e-mail te sturen naar info@leidserb.nl. Anders zal je alleen digitaal aan mogen haken.

Als je digitaal aanhaakt, kunnen we je helaas geen stemrecht geven, omdat anoniem stemmen dan niet mogelijk is. Je kan wel iemand anders machtigen door een volmacht in te vullen.

Uiteraard zijn deze maatregelen onder voorbehoud. We houden ons aan de richtlijnen van de overheid.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op 20 september 2021 in Clubhuis “De Klos” (van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden). Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering is om 20:00
uur precies.

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 september 2020;
 4. Mededelingen Bestuur
 5. Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Communicatie;
  • Jaarverslag Facilitair;
  • Jaarverslag Activiteiten;
  • Jaarverslag Secretariaat;
  • Jaarverslag Waterhulpverlening;
  • Jaarverslag Wedstrijden;
  • Jaarverslag Zwemopleidingen;
 6. Financieel
  • Verslag Kascontrole Commissie en advies
  • Stichting Zwemschool Leiden
   • Financieel jaarverslag 2020 (verzoek om goedkeuring)
   • Begroting 2021
  • Leidse Reddingsbrigade
   • Financieel jaarverslag 2020 (verzoek om goedkeuring)
   • Balans
   • Begroting 2021
 7. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en/of herkiesbaar zijn:
   • Joris (Algemeen Bestuurslid), aftredend;
  • Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn:
   • Vacature Algemeen Bestuurslid;
   • Vacature Algemeen Bestuurslid;
   • Vacature Voorzitter;
 8. Benoeming Kascontrole Commissie;
 9. Presentatie Toekomstvisie
 10. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 11. Rondvraag;
 12. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 13. Sluiting

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn digitaal verkrijgbaar onderaan deze pagina. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@leidserb.nl.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële jaarstukken ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester via het e-mailadres penningmeester@leidserb.nl.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor woensdag 1 september 2021 bij het bestuur binnen te zijn.

Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn meldt u dan af op info@leidserb.nl.

Wilt u een ander lid voor u machtigen? Gebruik hiervoor het volmacht formulier van de LRB en zorg ervoor dat deze uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit is van de secretaris, bijvoorbeeld via het e-mailadres info@leidserb.nl.

Stukken